خرید ارزان کد3000اسکناس1000روبل روسیه 1910 در 14 امضا

فروشنده: azizian

تعداد خریداران قبلی: 5485

وضعیت کالا: دست دوم

دسته:
ویژگی ها:

غول اسکناس تابلوئی

زارایا
زارایا
زارایا
زارایا

خرید کد3000اسکناس1000روبل روسیه 1910 در 14 امضا با تخفیف

اصالت اصل
طبقه بندی جهانی خاورمیانه
دوره ای غیر ایرانی
ایرانی یا خارجی خارجی
نو و بانکی نمی باشد
کشور روبل روسیه
نوع برش برش خورده
نوع تک
daa9d8af3000d8a7d8b3daa9d986d8a7d8b31000d8b1d988d8a8d984 d8b1d988d8b3db8cd987 1910 d8afd8b1 14 d8a7d985d8b6d8a7 61a9cb3699f56 300x300 - کد3000اسکناس1000روبل روسیه 1910 در 14 امضا
میخواهم این کالا را بخرم
free shipping