خرید ارزان دستگاه ضبط ریلی کدافون بسیار کمیاب 50 ساله

فروشنده: kavehp9962

تعداد خریداران قبلی: 1325

وضعیت کالا: دست دوم

دسته:
ویژگی ها:

دقیقا مطابق تصویر دارای ریل ثابت داخلی تست نکردم ولی به نظر سالم میاد کار کمیابی هست

زارایا
زارایا
زارایا
زارایا

خرید دستگاه ضبط ریلی کدافون بسیار کمیاب 50 ساله با تخفیف

نوع کالا ضبط ریلی
d8afd8b3d8aadaafd8a7d987 d8b6d8a8d8b7 d8b1db8cd984db8c daa9d8afd8a7d981d988d986 d8a8d8b3db8cd8a7d8b1 daa9d985db8cd8a7d8a8 50 d8b3d8a7 622a56ed49d15 - دستگاه ضبط ریلی کدافون بسیار کمیاب 50 ساله
میخواهم این کالا را بخرم
free shipping