خرید ارزان ترازو قدیمی با مهر شیر خورشید پهلوی

فروشنده: hosseinkakoo

تعداد خریداران قبلی: 802

وضعیت کالا: دست دوم

دسته:
ویژگی ها:

سالم با کفه برنجی

زارایا
زارایا
زارایا
زارایا
d8aad8b1d8a7d8b2d988 d982d8afdb8cd985db8c d8a8d8a7 d985d987d8b1 d8b4db8cd8b1 d8aed988d8b1d8b4db8cd8af d9bed987d984d988db8c 62226dddb44f7 - ترازو قدیمی با مهر شیر خورشید پهلوی
میخواهم این کالا را بخرم
free shipping